NÜKLEER TIP HİZMETİMİZ


 

 

NÜKLEER TIP KLİNİĞİ KISA TARİHÇESİ

 Hastanemizde Nükleer Tıp Klinik Şefliği 13 Mayıs 2002’de Doç.Dr.Meliha KORKMAZ tarafından kurulmuştur.

Ocak 2003’den itibaren rutin klinik görüntüleme çalışmalarına ve düşük doz ayaktan tedavilere başlanmıştır.

  

Nükleer Tıp bölümünde üç uzman hekim görev yapmakta olup, sırasıyla Nisan 2003, Temmuz 2003 ve Mayıs 2004 tarihlerinde hastanemizde çalışmaya başlamışlardır.    

 

  

Kliniğimiz şu anda bir şef, üç uzman ve üç asistan hekim ile hizmet vermektedir. 3 asistan hekimin uzmanlık eğitimleri devam etmekte olup, İki asistan hekim tez aşamasındadır. Tıpta uzmanlık tüzüğünce öngörülen asistan eğitim süresini dolduran ve uzman olan beş kişi vardır.

 

Kliniğimizde Salı ve perşembe günleri st:13:30-14:30 arasında seminer/literatür, ve pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ise asistan teorik eğitimi yapılmaktadır. Sabah saatlerinde 7:30-9:30 arası poliklinik hizmeti verilmekte, 10:00-11:30 ve 14:30-15:30 saatleri arasında ise hasta ve film vizit eğitimi yapılmaktadır.

 
 

NÜKLEER TIP KLİNİĞİ YERLEŞKESİ

 

Nükleer Tıp Kliniği  hastanenin ana binasında giriş kat altında (-1) imamlık ve morg ile aynı koridoru paylaşmaktadır. Çift başlı gama kamera sistemi bulunan ikinci ünite ise bilgisayarlı tomografi ve MR ünitelerinin bulunduğu koridorda yine -1 kattadır.

 Görüntüleme odası, görüntü işlem odası, efor ünitesi, poliklinik birimi, hasta bekleme salonu, hasta lavobosu, atık odası, radyofarmasi ünitesi-sıcak oda, enjeksiyon odası, uptake ve C-14 sayım odası mevcuttur.

 

KLİNİK, POLİKLİNİK VE LABORATUVARLARDAKİ

 

 TEKNİK İMKANLAR

 

Kliniğimizde bir adet çok amaçlı, dikdörtgen dedektörlü, tek başlı dinamik, statik, gated, tüm vücut ve SPECT çalışmaları yapabilen gama kamera sistemi ile bir adet çift başlı çok amaçlı, dikdörtgen dedektörlü, dinamik, statik, gated, tüm vücut ve SPECT çalışmaları yapabilen gama kamera sistemi, sıcak oda-radyofarmasi ünitesi, efor ünitesi, Uptake ünitesi ve C-14 sayım cihazı bulunmaktadır. İmkanlar dahilinde yapılabilecek tüm tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Nükleer Tıp poliklinik ve konsültasyon hizmetleri verilmekte olup arşivimiz (dijital ortam ve dosyalı olarak) bulunmaktadır.

 NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

 

ENDOKRİNOLOJİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Tiroid Sintigrafisi

Paratiroid Sintigrafisi

MIBG  (nöroektodermal / norepinefrin çalışması) Sintigrafisi

I-131 tüm vücut tarama

Somatostatin Reseptör Görüntülenmesi ( Octreoscan )

 

ENFEKSİYONDA NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

 

 Galyum-67 Sitrat Sintigrafisi 

İşaretli Beyaz Küre Çalışması 

İşaretli İmmünglobülinler (Human Poliklonal Immünglobülinler) 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Karaciğer-Dalak Sintigrafisi

Gastroözefagial Reflü Sintigrafisi

Ösefagus transit çalışması

Gastrik Boşalma Çalışması

Hepatobilier Sintigrafi

Gastrointestinal Kanama Çalışması

Meckel Divertikülü Sintigrafisi

Tükrük Bezi Sintigrafisi

C-14 Üre Nefes Testi

 

GENİTOÜRİNER SİSTEM NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Böbrek Korteks Sintigrafisi (Statik Böbrek Sintigrafisi)

 

Dinamik Böbrek Sintigrafisi (Renogram)

 

Diüretikli Böbrek Sintigrafisi ( Diüretik Renogram )

 

Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisi (Kaptopril Sintigrafisi)

 

HEMATOLOJİK SİSTEMDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

 

Dalak Sintigrafisi 

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Myokard Perfüzyon Sintigrafisi

EKG ile senkronize Radyonüklid Ventrikülografi(MUGA Çalışması)

 

Myokard İnfarkt Sintigrafisi

Trombüs Deteksiyonu

I-123 MIBG Sempatik İnnervasyon Sintigrafisi

 

I-123 Yağ Asitleri İle Myokard Sintigrafisi

 

Radyonüklid Anjiografi ve Şant Analizi

(Fırst Pass Çalışması)

 

KAS-İSKELET SİSTEMİ NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

 

Kemik Sintigrafileri

Kemik İliği Sintigrafisi

 ONKOLOJİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

 

Galyum-67 Tüm Vücut Tarama

 

Lenfosintigrafi ( Lenfatik Direnaj İncelemesi )

 

In-111 Octreotide Tüm Vücut Görüntüleme

 

Talyum-201 Tüm Vücut Tarama

 

SestaMIBI ile tüm vücut tümör tarama

 

Tetrofosmin tüm vücut tümör görüntüleme

Tc-99m ( V ) DMSA tüm vücut görüntüleme

Sintimammografi

 

Radyoimmunosintigrafi

 PULMONER SİSTEMDE  NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi

Akciğer Radyoaerosol İnhalasyon Sintigrafisi

  SANTRAL SİNİR SİSTEMİNDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI

Dinamik Beyin Sintigrafisi (Kinetik)

 

Beyin Sintigrafisi (Kinetik+Statik)

 

Şant Analizi (Serebrospinal Sıvı Şant Görüntülenmesi)

Sisternografi

 

Beyin Perfüzyon Sintigrafisi (Perfüzyon SPECT)

 

Beyin I-123 Reseptör SPECT

 NÜKLEER TIP  TEDAVİ  PROTOKOLLERİ

Tirotoksikozda Radyoaktif İyot Tedavisi

Fosfor –32  Tedavisi

Radyonüklid  Sinovektomi

 

Kemik  Metastazlarına  Bağlı  Şiddetli  Ağrısı Olan  Vakalarda  Ağrı  palyasyonu Amacıyla  Yapılan   Radyonüklid   Tedavi

 

 Hastanemizin internet sayfası yenilenmiştir.
Yeni internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız


Engelli Sağlık Kurulu Raporu müracaatlarını 19.03.2018 tarihi itibari ile 182 MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi)
ile yapılabilmektedir


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alım Personelleri Sürekli İşçi Kadrosun Geçiş Sınav Sınav Duyurusu


Hastanemiz bünyesinde çalışan Nalan ERZURUM isimli personelemiz için Acil A Rh(-) Trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezine başvurmaları rica olunur


Sağlıkta Kadın Çalışan Fotograf Yarışması Duyurusu


Diyaliz Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu


Diyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu


Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Hastanemizde hafta içi 16:00 - 23:00 saatleri arasında vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlanmıştır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber'de yayınlanan Boyun Ağrıları haberi


Hastane Yöneticimizin Emekliler Günü Mesajı


Hastanemiz bünyesinde açılan MEB Anaokulu yaz döneminde de devam etmektedir

Hastanemiz Radyoloji Kliniği Türk Radyoloji Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanmıştır


Hastanemiz Üroloji Kliniğinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı "Üretra Cerrahisi" 24 Şubat 2017 tarihinde hastanemiz bünyesinde gerçekleştirildi


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Cerrahi Onkoloji Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Hastanemiz Fizik ve Tedavi Kliniği Uzmanı Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber kanalında yayınlanan Bel Ağrıları haberi


Hastanemiz Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Selda KESKİN GÜLER'in TRT Haber kanalında yayınlanan Epilepsi ve Gebelik haberi

Patellofemoral Kıkırdak Problemlerine Yaklaşım Tedavileri Toplantısı hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir


Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Arzu YILMAZ'ın Ege Haber'de yayınlanan haberi


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 5.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulus Randevu :

312 311 0299


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.