HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÜYELERİ

(Başkan)

Prof. Dr. Uğur KOÇER (Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Eğitim ve İdari sorumlusu) 

(Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Kemal KISMET Genel Cerrahi Kliniği 

ÜYELER

Doç. Dr. Yalçın ARAL Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. A.Pekcan DEMİRÖZ. Enfeksiyon Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Münir DEMİRCİ 2. Kulak Burun Boğaz Kliniği(İnvivo) (Yedek:

Doç. Dr. Nezih SUNGUR 1. Plastik ve Rekonstüktif Cerrahi Kliniği (İnvivo)

Vet. Hek. Cengiz YALÇIN (Kurul Raportörü ve Sekreteri, Hayvan Laboratuvarı Sorumlusu)

Gülcan BAŞEĞMEZ Sivil Üye

Ahmet Zeki GÜLER Sivil Toplum Ör.Üy… (Emekli Subaylar Derneği)


HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    (06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete) esaslarına uygun olarak Hastanemizde oluşturulan “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAYVAN DENEYLERİ  YEREL ETİK KURULU ve YÖNERGESİ” T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 16.12.2009 gün ve 277/10400 sayılı yazısı ekindeki “Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunun” 11.12.2009 gün ve 13 sayılı kararı ile onay almıştır. Laboratuvar Tescil işlemleri devam etmektedir.

Ek-1’de ilgili yönetmelik esaslarına uygun hazırlanan ve onaylanan “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAYVAN DENEYLERİ  YEREL ETİK KURULU ve YÖNERGESİ” verilmiştir.

“Ek-2’de “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAYVAN DENEYLERİ  YEREL ETİK KURULU” üye listesi verilmiştir.

Hayvan Deneyleri için başvuracak araştırmacılar “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”na

Ek-3’de verilen Taahhütnameyi dolduracak ve imzalayacaklardır.

Başvurular Ek-4’te verilen “T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Araştırma Amacıyla Canlı Vertebralı Deney Hayvanı Kullanmak İçin Uygulama Protokolü” örneği tam olarak doldurularak tahhütname ile birlikte sekreterya’ya her sayfası tüm araştırmacılarca imzalanmış iki dosya olarak teslim edilecektir. Dosyanın biri Hayvan Deneyleri laboratuarı Arşivinde saklanacak, ikincisi Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’na gönderilecektir.

Araştırmacıların bir üçüncü dosyayı kendileri için saklamaları önerilir.

Onay alarak yapılarak tamamlanan çalışmaların “Sonuç Raporu”nun yine iki kopya olarak “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası”na teslim edilmesi zorunludur. 

Hayvan Deneyleri Etik Kurul Başvuru Evrağı

 BAŞVURU VE ÇALIŞMA ŞARTLARI:

1)  Bu evrak 2 nüsha düzenlenir.

2)  Her başlık doldurulacak, özellikle klinik veya anabilim dalı sorumlularının bilgi ve imza kısmı(önemli)

3)  Konuyla alakalı varsa 1 adet literatür her nüshaya eklenir.

4)  Çalışmacılardan bir kişiye ait Hayvan deneyleri sertifikasının fotokopisi (varsa sorumlu araştırmacı daha iyi olur) her nüshaya eklenir.

5)  Özellikle bilimsel araştırmaya olan katkıları kısmı itina ve anlaşılacak biçimde doldurulursa onay alma bakımından faydalı olacaktır.

6)  Mavi kapaklı(şeffaf dosya olmayacak) plastik dosyada 2 nüsha olarak Sorumlu veteriner Hekime Teslim edilir.


LABORATUVAR ÇALIŞMA ŞARTLARI:

1)  H.D.Y.E.Kurulu her ayın son perşembesi olarak ayda 1 defa toplanır. Eğer dosya yoksa o ay iptal edilir.

2)  Çalışmalar etik kurul onayı alındıktan sonra yapılır.

3)  Etik kurul onayı almış çalışmaların yapılması:

a) Proje sahibine çalışma koşullarını görüşmek üzere randevu verilir.(onay alır almaz bekletilmez)

b) Çalışma planı hazırlanır, (Çalışmacı tarafından)

c) Çalışma planına göre hayvan temini ve projenin hayata geçirilmesi ve hayvan temini için randevu verilir (laboratuvar sorumlusu Veteriner Hk. Tarafından)

d) Randevusu gelen çalışmaya 5 gün önceden hayvan temin edilir, hayvanlar 5 gün karantinada bekletildikten sonra çalışmaya alınır.

e) Çalışmada kullanılacak, iplik, anestezi, kan alma tüpü, enjektör vb. İhtiyaç duyulacak laboratuvar malzemesi çalışmacı tarafından temin edilir.

f) Çalışma sonunda hastanenin belirtmiş olduğu günlak hayvan bakım ücreti çalışma süresine göre hesaplanır ve Hastane döner sermayesine yatırıldıktan sonra çalışma sonlandırılır.


Hastanemizin internet sayfası yenilenmiştir.
Yeni internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız


Engelli Sağlık Kurulu Raporu müracaatlarını 19.03.2018 tarihi itibari ile 182 MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi)
ile yapılabilmektedir


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alım Personelleri Sürekli İşçi Kadrosun Geçiş Sınav Sınav Duyurusu


Hastanemiz bünyesinde çalışan Nalan ERZURUM isimli personelemiz için Acil A Rh(-) Trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezine başvurmaları rica olunur


Sağlıkta Kadın Çalışan Fotograf Yarışması Duyurusu


Diyaliz Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu


Diyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu


Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Hastanemizde hafta içi 16:00 - 23:00 saatleri arasında vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlanmıştır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber'de yayınlanan Boyun Ağrıları haberi


Hastane Yöneticimizin Emekliler Günü Mesajı


Hastanemiz bünyesinde açılan MEB Anaokulu yaz döneminde de devam etmektedir

Hastanemiz Radyoloji Kliniği Türk Radyoloji Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanmıştır


Hastanemiz Üroloji Kliniğinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı "Üretra Cerrahisi" 24 Şubat 2017 tarihinde hastanemiz bünyesinde gerçekleştirildi


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Cerrahi Onkoloji Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Hastanemiz Fizik ve Tedavi Kliniği Uzmanı Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber kanalında yayınlanan Bel Ağrıları haberi


Hastanemiz Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Selda KESKİN GÜLER'in TRT Haber kanalında yayınlanan Epilepsi ve Gebelik haberi

Patellofemoral Kıkırdak Problemlerine Yaklaşım Tedavileri Toplantısı hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir


Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Arzu YILMAZ'ın Ege Haber'de yayınlanan haberi


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 5.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulus Randevu :

312 311 0299


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.