PERSONEL


 

Talip TÜR

Semanur VENÇ

Şahin KANBUR

Aysel ÇALIŞKAN

Gönül VAY

Meltem KOÇAK

Yüksel POLAT

İbrahim YILDIRIM
 

 

 S.B.ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  PERSONEL ŞUBESİ HİZMETLERİ

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Görevli tüm personelin atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme, emeklilik, terfi ve intibak işlemleri, diğer özlük hakları ile ilgili hizmetleri yürütmek.

1- Atama kararı, maaş nakil ilmuhaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Kurum amiri yada kendisinin görevlendirilme talebi veya ihtiyaç yazısı.

3- Emeklilik talebi hakkındaki dilekçe, 3 adet fotoğraf

4- Mezuniyet belgesi, dilekçe

Personelin yasalara uygun olarak göreve başlayış ve ayrılışlarının takibini yapmak.

 

1- Başlayış şekli naklen ise maaş nakil ilmuhaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi 

 

2- Ayrılış işlemlerinde ilişik kesme belgesi, bağlı olduğu birim sorumlusunun imzalayacağı ayrılış belgesi. 

3-Ayniyat devir teslim işlemleri.

Personele ait her türlü evrak, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

 

Sağlık Bakanlığından gelen genelge, yönetmelik ve diğer yazıları sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele duyurmak

 

Görevli personelin tümünün disiplin ile ilgili tüm işlerini yürütmek, sicil raporlarının zamanında usulüne uygun yazışmalarını ve çalışmalarını yapmak

1- Fotoğraf

Personelin yıllık izni, ücretsiz izni, mazeret izni hastalık raporu ile ilgili işlemleri yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak

1- Ücretsiz izin talep dilekçesi (doğum öncesi ve doğum sonrası raporu), mazeret izni için talep dilekçesi, hastalık raporu

 

Gelen evrakın kayda alınması ve birime teslimi

 

Sözleşmeli atanan personelin işlemlerini yapmak

1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Fotoğraf

3-Sağlık Kurulu Raporu

4-Diploma örneği

5-Sabıka Kaydı

Soruşturma işlemlerini yürütmek

 

Kurum içinde tamim ve duyuru ile personeli bilgilendirmek

 

Her türlü komisyon görevlendirilmesi

 

Asistanların gizli kanaat notu, sicil raporu, rotasyon başlayış-bitiş evraklarının hazırlaması

 

Sağlık Meslek Lisesi ve Yüksekokulu öğrencilerinin staj işlemleri

1-Okullarından Baştabipliğe hitaben gönderilmiş bir üst yazı.

2- Dilekçe ve öğrenci belgesi

 

Diyaliz Kursu, Kan Kursu, Yoğun bakım Kursu, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu, Acil Hemşireliği Kursu, Kan Transfüzyon Kursu yazışmaları 

1- Dilekçe

2- Diploma fotokopisi

 

ÇKYS kayıtların güncellenmesi ve her türlü takip işlemlerinin yapılması

1-Nüfus kayıtlarının güncellenmesi için nüfus cüzdanı fotokopisi, boşanma durumunda mahkeme kararı.

Kongre, Sempozyum, Toplantı yazışmaları ile takipleri

1-Kongre tarihlerini ve yerini gösteren davet yazısı.

2-Dilekçe

3-İlgili bölüm sorumlusunun uygunluk yazısı.

Doğum öncesi, doğum sonrası ve ücretsiz izin işlemleri

Doğum öncesi, doğum sonrası rapor fotokopileri ile ücretsiz izin talep dilekçesi

SSK, Bağ-Kur hizmetlerinin istenmesi ve birleştirilmesi işlemleri

1-Sicil numarası

2- Sigortalı veya Bağ-Kur’lu olarak görev yaptığı kurumdan görev yazısıHastanemizin internet sayfası yenilenmiştir.
Yeni internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız


Engelli Sağlık Kurulu Raporu müracaatlarını 19.03.2018 tarihi itibari ile 182 MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi)
ile yapılabilmektedir


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alım Personelleri Sürekli İşçi Kadrosun Geçiş Sınav Sınav Duyurusu


Hastanemiz bünyesinde çalışan Nalan ERZURUM isimli personelemiz için Acil A Rh(-) Trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezine başvurmaları rica olunur


Sağlıkta Kadın Çalışan Fotograf Yarışması Duyurusu


Diyaliz Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu


Diyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu


Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Hastanemizde hafta içi 16:00 - 23:00 saatleri arasında vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlanmıştır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber'de yayınlanan Boyun Ağrıları haberi


Hastane Yöneticimizin Emekliler Günü Mesajı


Hastanemiz bünyesinde açılan MEB Anaokulu yaz döneminde de devam etmektedir

Hastanemiz Radyoloji Kliniği Türk Radyoloji Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanmıştır


Hastanemiz Üroloji Kliniğinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı "Üretra Cerrahisi" 24 Şubat 2017 tarihinde hastanemiz bünyesinde gerçekleştirildi


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Cerrahi Onkoloji Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Hastanemiz Fizik ve Tedavi Kliniği Uzmanı Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber kanalında yayınlanan Bel Ağrıları haberi


Hastanemiz Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Selda KESKİN GÜLER'in TRT Haber kanalında yayınlanan Epilepsi ve Gebelik haberi

Patellofemoral Kıkırdak Problemlerine Yaklaşım Tedavileri Toplantısı hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir


Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Arzu YILMAZ'ın Ege Haber'de yayınlanan haberi


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 5.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulus Randevu :

312 311 0299


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.