MUTEMETLİKCemalettin
BİCAN

Tuncay
KARAGÜLLEOĞLU

Şenol
YILMAZZOBU

 
MUTEMETLİK HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1

Görevli tüm personelin her ay maaş güncelleme ve tahakkuk işlemlerini yürütmek

1. Özlük haklarında değişiklik olan personellerin maaşlarını etkileyecek değişiklikleri ile ilgili belge ve bilgiler ( Evlilik Beyanı, Aile Yardımı Beyanı, Yabancı Dil sınavında başarılı olup, Yabancı Dil Tazminatı almaya hak kazanan personellerden onaylı KPDS Sınav Sonuç Belgesi, Öğrenim değişikliği için okul bitirme belgesi veya diploması, v.s )

2

Sağlık Hizmetlerinde görevli sağlık personellerinin her ay nöbet tazminatları ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak

1. Hastanemizde her ay nöbet tutan kliniklerden onaylı şekilde nöbet çizelgeleri

2. Nöbet listeleri

3. Klinik Şefliği tarafından personellere nöbet sonrası izin kullandırılıp kullandırılmadığı ile ilgili Baştabiplik Makamına yazılmış dilekçeleri

3

Eşleri ve kendileri doğum yapan personellerin yasalara uygun şekilde Doğum Yardımı ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak

1. Doğum Raporunun aslı

2. Doğan çocuğa ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3. Doğum Yardımı istemi ile ilgili dilekçe

4. Aile Yardımı Beyannamesi

 

4

Hastanemizde Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde fiilen çalışan personellerin her yılsonunda F.H.Z sürelerinin hesaplanması ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak. Ayrıca yasalara uygun şekilde ve yasal süresi içerisinde E-SGK sistemine F.H.Z. sürelerinin bildirimlerini yapmak.

1. F.H.Z’ dan yararlanacak personellerin yıl içinde kaç saat radyoiyonizan işlerde çalıştıklarını gösterir liste

2. F.H.Z.’ dan yararlanacak personellerin yıl içinde kullandıkları senelik izinlerini gösterir liste

3. F.H.Z.’ dan yararlanacak personellerin yıl içinde almış oldukları sağlık raporu sürelerini gösterir liste

4. F.H.Z’ dan yararlanacak personellerin yıl içinde varsa kurs, eğitim, rotasyon sürelerini gösterir liste

5. F.H.Z’ dan yararlanacak personellerin yıl içinde almış oldukları ücretsizi izin sürelerini gösterir liste

6. F.H.Z’ dan yararlanacak personellerin yıl içinde hesaplanmış ve tahakkuk fişi kesilmiş olan F.H.Z sürelerini ve tutarlarını gösterir bordro dökümü

5

Kurumumuza atanan personellerin maaşa müstahak ay’a ait başlayış işlemlerini yapmak ayrıca başka kuruma atanan personeller için ise ayrılış yaptığı esnada personel nakil bildirimi hazırlamak

1. Atama Kararı

2. Maaş Nakil Bildirimi ( Onaylı )

3. Mutemetlik Dilekçesi

4. Naklen atananlar için hangi kuruma atandığını gösterir Atama Kararı

 

6

Her ay maaş ödemesi yapılan personellerin yasalara uygun şekilde ve yasal süresi içerisinde sosyal güvenlik primlerinin ve fiili hizmet zammı sürelerinin E-SGK sistemine bildirimlerini yapmak

1. Maaş ödemesi yapılan aya ait Ödeme Emri Belgesi

2. Maaş ödemesi yapılan aya ait Sosyal Güvenlik Prim tutarlarını gösterir İcmal Bordrosu

3. Aylık F.H.Z’ dan yararlanacak personellerin o ay içindeki radyoiyonizan işlerde kaç saat çalıştıklarını gösterir ilgili Kliniğin bildirim yazısı

4. Aylık F.H.Z’ dan yararlanacak personellerin o aya ait Sosyal Güvenlik Prim tutarlarını gösterir İcmal Bordrosu

7

Görevli personellere ait hukuki süreç sonunda mahkeme kararlarına istinaden kazanılmış mali özlük haklarına ait geriye dönük hak ediş tahakkuk işlemlerini yapmak

1. Onay Yazısı

2. Mahkeme Kararı

3. Kazanılmış hak edişlere ait bilgi ve belgeler

8

Görevli personellerin müracaatları ve istemleri dahilinde maaş ve döner sermaye primi bordrolarının onaylı şekilde verilmesi hizmetlerini yürütmek

1. Bordro istemine ait dilekçe

9

Görevli personellerin part-time ve full-time çalışma işlemlerinin mali yönden takiplerini yapmak

1.  Full-Time zamanlı çalışmak isteyen personellerin istemlerini bildirir dilekçesi

2.  Full-Time zamanlı çalışmak isteyen personellerin özel işyerinden ayrıldıklarını gösterir onaylı yazı veya özel işyerlerini kapattıklarına dair, bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğünden mükellefiyetlerinin kalktığına dair onaylı yazı

3.  Part-Time zamanlı çalışmak isteyen personellerin istemlerini bildirir dilekçesi

4.  Part-Time zamanlı çalışmak isteyen personellerin hangi işyerinde çalışacaklarını gösterir adres bilgilerini içerir belge

10

Sözleşmeli personellerin işten ayrılışlarında ve işe başlayışlarında işten ayrılış ve işe başlayış bildirimlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve E-SGK ‘na yasalara uygun şekilde ve yasal süresi içerisinde bildirimlerini yapmak

1. İşten ayrılacak olan sözleşmeli personelin onaylı ayrılış yazısı

2. İşe başlayacak olan sözleşmeli personelin onaylı işe başlayış yazısı

3. Kimlik Fotokopisi

4. Atama Kararı

 

 Hastanemizin internet sayfası yenilenmiştir.
Yeni internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız


Engelli Sağlık Kurulu Raporu müracaatlarını 19.03.2018 tarihi itibari ile 182 MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi)
ile yapılabilmektedir


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alım Personelleri Sürekli İşçi Kadrosun Geçiş Sınav Sınav Duyurusu


Hastanemiz bünyesinde çalışan Nalan ERZURUM isimli personelemiz için Acil A Rh(-) Trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezine başvurmaları rica olunur


Sağlıkta Kadın Çalışan Fotograf Yarışması Duyurusu


Diyaliz Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu


Diyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu


Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Hastanemizde hafta içi 16:00 - 23:00 saatleri arasında vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlanmıştır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber'de yayınlanan Boyun Ağrıları haberi


Hastane Yöneticimizin Emekliler Günü Mesajı


Hastanemiz bünyesinde açılan MEB Anaokulu yaz döneminde de devam etmektedir

Hastanemiz Radyoloji Kliniği Türk Radyoloji Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanmıştır


Hastanemiz Üroloji Kliniğinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı "Üretra Cerrahisi" 24 Şubat 2017 tarihinde hastanemiz bünyesinde gerçekleştirildi


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Cerrahi Onkoloji Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Hastanemiz Fizik ve Tedavi Kliniği Uzmanı Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber kanalında yayınlanan Bel Ağrıları haberi


Hastanemiz Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Selda KESKİN GÜLER'in TRT Haber kanalında yayınlanan Epilepsi ve Gebelik haberi

Patellofemoral Kıkırdak Problemlerine Yaklaşım Tedavileri Toplantısı hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir


Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Arzu YILMAZ'ın Ege Haber'de yayınlanan haberi


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 5.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulus Randevu :

312 311 0299


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.