DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR

DOKÜMAN NO: YÖN. LS.95

LİSTE

 

YAYIN TARİHİ: 30.05.2012

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

 

REV. TARİHİ/REV. NO:09.10.2014

 

Sayfa 1/ 1

 

SIRA NO

DOKÜMAN ADI

YAYIN TARİHİ

DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİ

 

1.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

2.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

3.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

4.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

5.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

 
 

1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

20.01.1921

20.04.1924

09.07.1961

09.11.1982

12.09.1987

10.07.1993

26.07.1995

18.06.1999

14.08.1999

17.10.2001

01.12.2002

31.12.2002

22.05.2004

23.06.2005

09.11.2005

17.10.2006

18.05.2007

23.02.2008

22.10.2008

23.09.2010

01.08.2010

29.03.2011

   

2

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun

14.04.1928

21.01.1949
25.02.1954
28.02.1954
25.01.1956

20.06.1989

30.12.1993
06.05.2003
10.06.2004

05.07.2005
04.04.2007

08.02.2008

30.07.2010

21.12.2010

26.04.2011

26.08.2011

02.11.2011

12.07.2012

03.05.2013

1/1/2013-1/7/2013

18.01.2014

   

3

Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi-HKS

23.03.2005

01.01.2007

01.05.2007

Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi (23.03.2007 tarih ve 2542 sayılı yönerge ile 01.05.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

4

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

01.04.2006

01.09.2008

31.03.2009

06.05.2009

01.09.2010

01.03.2011

 

5

MHRS Yönergesi

13.06.2012

24.07.2012

         

6

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

29.09.1988

08.08.2001

22.02.2005

       

7

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi

06.11.2001

06.06.2007

         

8

Bulaşıcı Hastalıklar Surveyans ve Kontrol Esasları Yönergesi

07.05.1987

24.02.2004

30.05.2007

       

9

Bütçe Uygulama Esasları

R.G
29.12.2009

08.01.2010

11.01.2011

29.12.2011

     

10

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

R.G
25.05.2007

29.09.2008
22.10.2008
31.12.2008

29.01.2009
18.09.2009
04.12.2009

25.04.2010
03.06.2010
06.08.2010
15.10.2010
25.11.2010
11.12.2010

06.01.2011
01.03.2011
06.04.2011
24.04.2011
01.02.2012

24.03.2013

18.03.2014

10.04.2014

25.07.2014

01.08.2014

30.08.2014

01.10.2014

 

11

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yönetmeliği

R.G
12.05.2006

09.01.2007
25.08.2007

26.03.2008

24.04.2009

30.07.2010
06.07.2011

08.02.2012

 

12

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

10.06.2004

07.10.2004

21.04.2005
05.05.2005

23.01.2008
22.08.2008

26.09.2009
11.09.2011

20.12.2013

 

13

Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği

04.01.2002

08.06.2004
06.01.2005
17.02.2005
22.06.2005
07.12.2005

26.02.2006
15.10.2006
14.08.2007
31.12.2007


05.04.2008
12.11.2008
03.07.2009

10.01.2010
04.03.2010
16.12.2010 16.03.2011
20.04.2011
16.07.2011

15.07.2012

13.04.2013

28.11.2013

25.12.2013

07.06.2014

16.08.2014

25.10.2014

 

14

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.01.2002

08.06.2004
17.02.2005
22.06.2005
25.11.2005

26.02.2006
14.08.2007
05.04.2008
19.11.2008

03.07.2009
08.09.2009

04.03.2010
02.04.2010
26.06.2010
16.03.2011

16.07.2011

30.07.2011

02.10.2011

13.08.2012

13.04.2013

24.09.2013

28.11.2013

07.06.2014

 

15

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.01.2002

08.06.2004
22.06.2005
26.02.2006

14.08.2007
03.07.2009

04.03.2010
16.03.2011

16.07.2011

13.04.2013

24.09.2013

28.11.2013

07.06.2014

16.08.2014

 

16

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik

04.01.2002

04.08.2005
04.08.2006

19.12.2007
22.03.2008
22.07.2009

17.07.2010
16.12.2010
03.05.2011

24.09.2013

07.06.2014

   

17

Kamu İhale Genel Tebliği

04.03.2010

30.07.2010

29.12.2010

09.02.2011

20.04.2011

28.08.2011

15.07.2012

13.08.2012

13.04.2013

23.08.2013

24.09.2013

28.11.2013

25.12.2013

07.06.2014

16.08.2014

25.10.2014

   

18

657 Devlet Memurları Kanunu

14.07.1965

29.05.2009

01.08.2010
10.12.2010

25.02.2011

03.03.2011

22.03.2011

03.04.2011

04.06.2011

08.06.2011

10.07.2011

17.08.2011

26.08.2011

27.08.2011

14.09.2011

17.09.2011

01.11.2011

02.11.2011

01.01.2012

15.01.2012

18.12.2011

11.04.2012

03.06.2012

29.06.2012

30.06.2012

12.07.2012

01.01.2013

09.03.2013

11.04.2013

03.05.2013

11.06.2013

01.07.2013

02.08.2013

08.10.2013

10.10.2013

31.12.2013

18.01.2014

19.02.2014

22.02.2014

27.02.2014

28.02.2014

14.03.2014

22.07.2014

11.09.2014

 

19

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

10.09.1982

01.04.2005
05.05.2005

06.04.2006
20.02.2007

       

20

4857 Sayılı İş Kanunu

22.05.2003

17.06.2003

07.07.2005

12.07.2006

08.02.2008

26.05.2008

19.08.2008

28.02.2009

01.08.2010

25.02.2011

02.11.2011

26.01.2012

30.06.2012

12.07.2012

03.05.2013

19.02.2014

     

21

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

08.06.1949

19.06.2010
30.06.2010
13.07.2010

22.03.2011
26.01.2012

12.07.2012

03.05.2013

01.01.2014

18.11.2014

22.02.2014

   

22

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

27.07.1973

20.05.1975
19.01.1983
09.07.1999

14.05.2001
02.08.2002
03.04.2003

26.09.2006
09.07.2007
20.07.2007

31.12.2009

   

23

Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi

01.09.1997

           

24

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik

08.10.1986

14.04.2007

17.12.2010

14.01.2012

30.03.2013

   

25

Sivil Savunma Kanunu

09.06.1958

21.10.1960
20.09.1961
05.11.1961

08.10.1999
20.06.2001

14.07.2004
23.01.2008
17.06.2009

03.05.2013

   

26

Yangın Yönetmeliği

12.06.2002

27.11.2007

19.12.2007

09.09.2009
05.04.2012

     

27

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

28.12.1988

01.04.1992

         

28

Tam Gün Yasası Uygulaması

R.G
21.01.2010

22.07.2010

05.03.2014

       

29

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

R.G
14.03.2005

04.09.2009

30.03.2010
30.10.2010

       

30

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

R.G
22.07.2005

26.03.2010

30.03.2010

03.12.2011

05.11.2013

21.03.2014

 

31

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelge

22.07.2005

10.10.2010

         

32

Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik

R.G
05.07.2008

           

33

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

R.G
11.08.2005

25.06.2011

         

34

Hasta Hakları Uygulama Yönetmeliği

R.G
01.08.1998

26.04.2005
03.05.2005

23.03.2009

08.05.2014

     

35

Taşınır Mal Yönetmeliği

28.12.2006

18.01.2007

03.12.2009

04.05.2010
13.01.2012

14.02.2012

08.10.2012

   

36

Hastane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması Hakkında Yönerge

29.09.2004

06.06.2007

         

37

Hemşirelik Yönetmeliği

25.02.1954

25.04.2007
02.05.2007

08.03.2010

19.04.2011

     

38

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu

31.05.2006

20.05.2007
26.05.2008
01.10.2008

28.02.2009
05.02.2010
22.03.2011

15.01.2012

01.02.2012

25.02.2012

01.03.2012

08.03.2012

01.06.2012

15.06.2012

12.07.2012

19.01.2013

11.04.2013

03.05.2013

29.05.2013

07.07.2013

02.08.2013

01.09.2013

01.01.2014

19.02.2014

09.05.2014

11.09.2014

 

39

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

09.01.2007

07.06.2011

         

40

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

04.01.1961

06.07.1965
01.04.1976
29.09.1983

15.07.1989
23.01.2001
27.04.2005

04.07.2006
10.07.2009
30.07.2010
02.11.2011

15.01.2012

12.07.2012

09.03.2013

18.01.2014

14.11.2014

26.11.2014

 

41

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlara Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

23.06.2013

 

 

       

42

Mal Bildirimi Hakkında Yönetmelik

15.11.1990

31.12.1999
21.01.2000

15.05.2000
05.02.2010

       

43

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları
Yönetmeliği

04.01.2012

13.01.2012

20.05.2013

 

       

44

Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri

30.03.2004

04.07.2006

         

45

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi

09.01.1995

           

46

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

19.12.2012

26.12.2013

         

47

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

24.03.2000

29.09.2004

03.06.2010

       

48

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

29.04.2009

06.04.2011

         

49

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

17.04.2014

30.12.2014

 

 

     

50

Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Genelgesi

11.05.2012

           

51

Organ Doku Nakli Hizmetleri

01.02.2012

           

52

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.04.2012

           

53

HKS Doküman Sistemi

             

54

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

02.12.2004

           

55

Yönetici Performans Hedefi Katsayısı Belirleme

25.09.2012

           

56

Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkında Yönerge

05.10.2012

           

57

Kamu Hastaneleri Birliklerine Geçiş Rehberi

31.10.2012

           

58

Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge

31.10.2012

           

59

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş İşlemleri Genelge

31.10.2012

           

60

Satın alma İşlemleriyle İlgili Genelge

02.11.2012

           

61

Dokümanların Asılması Genelgesi

22.03.2011

           

62

Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması Hakkındaki Yönerge

02.11.2012

13.08.2014

         

63

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği Mevzuat

31.10.2012

           

64

Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi-2011

06.2011

           

65

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.01.2013

           

66

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.01.2013

           

67

 Kamu İhale Tebliği

22.08.2009

04.03.2010

30.07.2010

29.12.2010

09.02.2011

20.04.2011

20.08.2011

15.07.2012

13.08.2012

13.04.2013

23.08.2013

24.09.2013

28.11.2013

25.12.2013

07.06.2014

16.08.2014

25.10.2014

   

68

Laboratuvar Uzmanları Kriter Katsayıları Yönergesi

14.02.2013

           

69

Sağlık Tesisi Kalite Katsayısı Yönergesi

14.02.2013

           

70

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.02.2013

           

71

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi

15.02.2013

04.06.2013

13.06.2014

           

72

Muhakemat Hizmetlerinin Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca Müştereken Yürütülmesi

13.02.2013

           

73

Girişimsel İşlemler Yönergesi

15.02.2013

03.06.2013

15.12.2014

       

74

TKHK Hizmet Sözleşmesi ile Kamu Kamu Hastaneleri Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

14.02.2013

26.12.2014

         

75

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan Medula Sistemi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

10.02.2013

           

76

TKHK Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.02.2013

14.09.2013

05.07.2014

       

77

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması Hakkında Kanun

09.03.2013

01.03.2014

         

78

209 Sayılı Kanun Değişikliği genelge

13.03.2013

           

79

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

26.03.2013

           

80

İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri

20.03.2013

           

81

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.05.2013

14.10.2014

         

82

Sağlık Turizmi

14.05.2013

01.08.2013

         

83

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.05.2013

           

84

Birliklerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları

28.05.2013

           

85

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.05.2013

           

86

Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları

01.07.2013

           

87

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

04.07.2013

           

88

Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi Genelgesi

01.07.2013

           

89

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarının İşleyişi

04.07.2013

           

90

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

05.07.2013

           

91

Sağlık Çalışanına Şiddet Haberleri

19.07.2013

           

92

Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge

23.07.2013

           

93

Sağlık Hizmetleri Kalitesini Geliştirme ve Değerlendirmeye Dair Yönetmelik

06.08.2013

           

94

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

06.08.2013

           

95

Tıbbi Laboratuvar yönetmeliği

09.10.2013

           

96

Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Disiplin Yönetmeliği

23.11.2012

06.12.2013

         
97 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
03.05.2013 11.09.2014 11.06.2015 07.09.2016      


Sağlık Mevzuatı 


Kanunlar        
Yönetmelikler
Yönergeler     

Hastanemizin internet sayfası yenilenmiştir.
Yeni internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız


Engelli Sağlık Kurulu Raporu müracaatlarını 19.03.2018 tarihi itibari ile 182 MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi)
ile yapılabilmektedir


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alım Personelleri Sürekli İşçi Kadrosun Geçiş Sınav Sınav Duyurusu


Hastanemiz bünyesinde çalışan Nalan ERZURUM isimli personelemiz için Acil A Rh(-) Trombosit kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezine başvurmaları rica olunur


Sağlıkta Kadın Çalışan Fotograf Yarışması Duyurusu


Diyaliz Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu


Diyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu


Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı Duyurusu


Hastanemizde hafta içi 16:00 - 23:00 saatleri arasında vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlanmıştır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber'de yayınlanan Boyun Ağrıları haberi


Hastane Yöneticimizin Emekliler Günü Mesajı


Hastanemiz bünyesinde açılan MEB Anaokulu yaz döneminde de devam etmektedir

Hastanemiz Radyoloji Kliniği Türk Radyoloji Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanmıştır


Hastanemiz Üroloji Kliniğinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı "Üretra Cerrahisi" 24 Şubat 2017 tarihinde hastanemiz bünyesinde gerçekleştirildi


Gastroenterolojik Cerrahi Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Cerrahi Onkoloji Polikliniği
Pazartesi-Çarşamba-Cuma
günleri hizmet vermektedir


Hastanemiz Fizik ve Tedavi Kliniği Uzmanı Prof.Dr. Figen AYHAN'ın TRT Haber kanalında yayınlanan Bel Ağrıları haberi


Hastanemiz Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Selda KESKİN GÜLER'in TRT Haber kanalında yayınlanan Epilepsi ve Gebelik haberi

Patellofemoral Kıkırdak Problemlerine Yaklaşım Tedavileri Toplantısı hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir


Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Arzu YILMAZ'ın Ege Haber'de yayınlanan haberi


Hastanemizin Ulus Semt Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı Dr. Güneyit UZUNLAR tarafından EMG hizmeti verilmektedir

Terör Değil Şifaya Vesile Eller Kazanacak


TKHK Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
E Dergisinin 5.Sayısı çıkmıştır


Bahçelievler Semt Polikliniğimizde Genel Cerrrahi ve Dahiliye Poliklinikleri Hizmet vermeye başlamıştır


Yenimahalle Semt Polikliniğimizde Dahiliye Polikliniği hizmet vermeye başlamıştır


T.C. Sağlık Bakanlığı
TKHK'nun
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
ve
T.C. Halk Bankası A.Ş.
ile ilgili ilanı


 Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Bölümünce hazırlanan

Biyokimya Test Rehberi
için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümünce hazırlanan

Mikrobiyoloji Test Rehberi için tıklayınız


Hastanemiz Tıbbi Patoloji Bölümünce hazırlanan

Patoloji Test Rehberi
için tıklayınız


Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği hizmete girmiştir ve açık kalp ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.


Klinik İdari ve Eğitim Sorumlularınca hazırlanan MHRS hekim listelerinde, önceden bilinmeyen değişikliklerin en az üç gün önceden iletilmesi gerekmektedir. 48 saat içinde mücbir sebep olmadıkça talep edilen istisnalarının Bakanlığımızca onaylanmayacağı bildirilmiştir. Değişiklik istekleri, klinik İdari sorumlusu onayıyla ve yazılı olarak iletilmelidir. 


Hastanemizde Koroner Anjiyo ünitesi faaliyettetir. 


Hüseyingazi Semt Polikliniği Hizmetini sürdürmektedir. 


Yanık Ünitemiz Hizmeti vermektedir. 


Hastanemizde Ağrı Merkezimiz Hizmet vermektedir. 


SİGARA BIRAKMA Polikliniğimiz
Ulucanlar Ek Binası ve Ulus Semt Polikliniğinde Hizmet Vermektedir.


Ulus Randevu :

312 311 0299


 Ankara Hastanesi Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı

Özofagus Manometrisi
Anorektal Manometri
24 Saatlik ph Monitorizasyonu ve İmpedans Analizi tetkiki yapılmaktadır
 


 


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.ankarahastanesi.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.